Novinky

25. Marec 2018

Získali sme zelený certifikát


facebook : Máme novú facebook stránku

 

Naše šikovné detičky a Eco H2O Tour – oficiálny trailerVážení rodičia,

 

blíži sa čas rozhodnutia komu venujete svoje 2 % z daní. V úvode sa nám dovoľte poďakovať sa za minuloročné príspevky.  Tieto príspevky nám neustále pomáhajú k ďalšiemu skvalitneniu nielen nášho prostredia, ale aj možnosti zvyšovať úroveň vzdelávania na našej škole.

 

Boli by sme radi, ak by ste sa aj tento rok rozhodli podporiť VAŠU školu a robiť ju tak naďalej krajšou, modernejšou, kvalitnejšou a šťastnejšou pre NAŠE deti.

 

Čítaj viac tu: Pomôžte nám darovaním Vašich 2 % z dane 


Nový rozvrh

Pozor, od 2.11.2017 platí nový rozvrh.

Pozri nový rozvrh tu: http://zsmostpribratislave.sk/rozvrh-hodin/


Školský poriadok

Bol aktualizovaný školský poriadok.


Ako zvoní?

 

Internetová žiacka knižka

Vážení rodičia.

 

Internetová žiacka knižka (IŽK) je nástroj, ktorým rodič získava okamžitý prehľad o známkach, správaní, dochádzke svojho dieťaťa a aj ďalšie užitočné informácie z prostredia školy.

 

Pre lepšiu informovanosť o známkach a dochádzke Vašich detí môžete využívať internetovú žiacku knižku. Informácie sú prístupné po kliknutí na odkaz na našej stránke školy.

Prihlasovacie údaje Vám budú poskytnuté v zalepených obálkach, ktorých prevzatie je potrebné potvrdiť vypísaním návratky vloženej do obálky. V prípade straty alebo akýchkoľvek problémov s prihlásením kontaktujte triednych učiteľov, prípadne vedenie školy.

 

 Pomôžte nám darovaním Vašich 2 % z dane

Vážení rodičia,darujte2

blíži sa čas rozhodnutia komu venujete svoje 2 % z daní. V úvode sa nám dovoľte poďakovať sa za minuloročné príspevky vďaka ktorým sme zariadili novým výškovo nastaviteľným školským nábytkom novú budovu ZŠ a do 3 tried sme zakúpili ďalšie interaktívne tabule. Nesmierne nám tieto financie pomohli k ďalšiemu skvalitneniu nielen nášho prostredia, ale aj možnosti zvyšovať úroveň vzdelávania na našej škole.

Boli by sme radi, ak by ste sa aj tento rok rozhodli podporiť VAŠU školu a robiť ju tak naďalej krajšou, modernejšou, kvalitnejšou a šťastnejšou pre NAŠE deti.

Čítaj viac tu: Pomôžte nám darovaním Vašich 2 % z dane 

Rozvrh hodín 2017/2018

Nový rozvrh hodín bol pridaný na stránku. Nájdete ich tu: Rozvrh hodín

ZŠ Most pri Bratislave – nová hymna

 

14.6.2016 – Slávnostné otvorenie novej budovy Základnej školy v Moste pri Bratislave

Promo video

 

 

Naša škola je prostredníctvom Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu a Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania zapojená v projekte pod názvom Cultural are meeting. Viac informácií tu.

 

Vyhodnotenie projektu Cultural heroes are meeting

Panorama Theme by Themocracy